ติดต่อเรา

โรงสีทวีรวมมิตร 15 หมู่ 1 ต. สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทร: 032-444-057, 086-3222525, 085-2130716 / แฟกซ์: 032-444050

อีเมล: sc.interrice@gmail.com

กรุณากรอกข้อความที่ปรากฏบนภาพ :

verification image, type it in the box