มงกุฎเพชรสีเขียว

ข้าวขาวชัยนาทคัดพิเศษ เก็บนาน 12 เดือน ข้าวเต็มเมล็ด มียางข้าวน้อยที่สุด หุงขึ้นหม้อ
มีความแข็งและร่วน เหมาะสำหรับการนำไปทำข้าวผัด ข้าวหมกไก่ ข้าวมัน หรือข้าวแช่
เป็นข้าวคุณภาพสูง สำหรับร้านอาหาร โรงแรม หรือผู้บริโภคที่นิยมรับประทานข้าวเก่า

สินค้ามีขนาด : 1 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 7.5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 49 กิโลกรัม