ข้าวตราลูกสาวกำนัน

ข้าวขาวชัยนาท 10% ชั้น 1 เก็บนาน 8 เดือน เป็นข้าวคุณภาพ หุงขึ้นหม้อ เมล็ดข้าวนุ่ม และราคาประหยัด

สินค้ามีขนาด : 1 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 7.5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 49 กิโลกรัม