สินค้าของเรา .. โรงสีทวีรวมมิตร

ข้าวตรามงกุฏเพชร ทุกเมล็ดคือคุณภาพ

ข้าวตรามงกุฎเพชร มีผลิตภัณฑ์หลักคือ “ข้าวขาวชัยนาท” ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยข้าวที่โรงสีทวีรวมมิตรคัดเลือกมา จะเป็นข้าวเก่าคัดพิเศษ ที่เก็บไว้นาน 8-12 เดือน นำมาสี และผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ก่อนจะบรรจุลงถุง ซึ่งข้าวที่เก็บนานหลายเดือนนี้ จะมีจุดเด่นคือ มีความชื้นน้อย เมื่อหุงจะขึ้นหม้อ ข้าวจะเป็นตัว ไม่แฉะ สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นาน ไม่บูด ไม่เสียง่าย เหมาะสำหรับชีวิตคนในยุคปัจจุบัน เพราะหุงข้าวเพียงวันละหนึ่งครั้ง ก็สามารถเก็บข้าวไว้รับประทานได้ตลอดวันจากเช้าจรดกลางคืน รวมถึงร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านขายข้าวแกง หรือร้านอาหารที่ต้องหุงข้าวในปริมาณมากและต้องเก็บข้าวไว้เป็นเวลานานหลายชั่วโมง นอกจากนี้ ข้าวตรามงกุฎเพชร ยังได้ขยายการผลิตข้าวชนิดอื่นๆ ออกสู่ตลาด อาทิ ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวหอมปทุม ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย